Úspory energií 2019:

Projekt:

ÚSPORY ENERGIE
VE SPOLEČNOSTI VARFATOOLS,                CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013248

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je snížit energetickou náročnost výrobního objektu ve společnosti VARFATOOLS s.r.o.

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

 

Charakteristika a cíl projektu:

Cílem projektu je účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií. Cílem je současný výrobní objekt rekonstruovat a zateplit s kladným dopadem úspory energie za vytápění a osvětlení výrobmního objektu. Cíl je snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů na 142,92 GJ/rok do 30. 11. 2019.

 

Celkové náklady projektu:

Celkové náklady:1 932 500,15 Kč

Celkové způsobilé náklady: 1 902 209,61 Kč

Dotace: 570 662,88 Kč

Vlastní spolufinancování:1 361 837,28 Kč

Nezpůsobilé náklady: 30 290,54 Kč

20180719_075450
20180719_075558
20181220_091929
20181220_092050