Inovace 2018 až 2020:

Projekt:

INOVACE VE SPOLEČNOSTI                                    VARFATOOLS S.R.O.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je zavedení produktové a procesní inovace

ve společnosti VARFATOOLS s.r.o.

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Charakteristika a cíl projektu:

Cílem projektu je výroba velkoformátových lisovacích nástrojů. Použitá konstrukce velkoformátového lisovacího nástroje není na rozdíl od předchozích řešení a řešení konkurence složena z více jednotlivých vložek, ale je vytvořena ze dvou dílů. Dochází tak ke zjednodušení konstrukčního řešení výrobku, k vyšší přesnosti nástroje, odpadá velký poměr času na slícování formy a tedy ke snížení výrobní ceny produktu.

 

Celkové náklady projektu:

Celkové náklady:43 397 706,22 Kč

Celkové způsobilé náklady: 35 137 351,22 Kč

Dotace: 15 811 808,05 Kč

Vlastní spolufinancování: 19 325 543,17 Kč

Nezpůsobilé náklady: 8 260 355,00 Kč

20181220_092050
povinná publicita bilbord
vizualizace